Προβολές

Γάζα: Η σφαγή των νηπίων
Προσθέστε τον σύνδεσμο της Καταγγελίας σας
Πόσο θέλει το όνειρο
να γίνει πραγματικότητα;

 Ανάδοχος Παιδιού:
Υποστηρίξτε ένα παιδί και την οικογένειά του.
Δώστε την ευκαιρία να ονειρευτεί ένα καλύτερο αύριο.
Βοηθείστε να αποκτήσει ελπίδα και αξιοπρέπεια.
To blog  
ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ:
Δικαίωμα στο όραμα και την Ελπίδα
Το μήνυμα όλων των ημερών
 Ὁμοιώθησαν τοῖς κτήνεσι
Έγιναν ίδιοι με τα κτήνη
Κωνσταντίνα Κούνεβα: 
Και τί δὲν κάνατε γιὰ νὰ μὲ θάψετε
ὅμως ξεχάσατε πὼς ἤμουν σπόρος